Eye Giant Anatomical Model LFA # 2036

$219.95
LFA #2036 ^
+

Giant 6X Eye Anatomical Model, LFA # 2036

6 times life-size. Dissects into 6 parts. vitrous humor, retina, (anterior/posterior portions), and outer eye (2 parts). Size: 5" x 5 1/2" x 8".